Online Psykologhjælp

Du kommunikerer med psykologen over video eller skrift. Videokonsultationerne foregår som en traditionel konsultation ansigt-til-ansigt men via web-kamera. Den skriftlige dialog foregår ligesom på e-mail men over vores sikre platform. Psykologen vil svare dig hurtigst muligt og senest inden for 24 timer på hverdage.

Fordelene ved online psykologhjælp

Lad psykologen komme til dig – ingen ventetid, nemt og fleksibelt

Du kan trygt mødes med din psykolog online i dit eget hjem eller andre steder, der passer dig. Flere benytter muligheden til at have konsultationer fra arbejdspladsen i et stille aflukket mødelokale. Nogle har konsultationer fra andre lande, hvor de er udstationeret, på ferie eller på udveksling.

Online psykologhjælp gør det også muligt for flere at gå til psykolog. Det gælder for eksempel for personer med fysiske handicap – permanent eller midlertidigt. Det gør også psykologhjælp mere tilgængeligt for personer, som oplever barrierer i forhold til at komme ud ad døren under en sygemelding med stress eller en depression. Det hjælper dem, der er stærkt begrænset af deres angst for at møde op i en praksis eller være iblandt andre mennesker.

Vores autoriserede psykologer møder dig online på dine vilkår. Da vi ikke har nogen ventetid, kan du komme i gang med dit forløb med det samme – og vi sparer dig også tid i forhold til transport og parkering.

En god relation til psykologen er vigtig

En af de faktorer, som gør at psykologhjælp virker og hjælper dig godt videre, er den relation, som du opbygger til din psykolog. Kemien mellem dig og din psykolog er afgørende for din proces og bedring – uanset hvilke udfordringer du står overfor. Derfor hjælper vi dig med at finde den psykolog, der passer bedst til dig og dine udfordringer.

Forskning indenfor online psykologi viser at kemien generelt bedømmes højt af modtagerne af behandling, og lige så højt som i traditionel ansigt-til-ansigt psykologhjælp i en praksis. Modtagerne af behandling bedømmer ‘relation’ og ‘nærvær’ i videokonsultationer lige så stærk som i ansigt-til-ansigt psykologhjælp på tværs af en række diagnoser.

”Kemien og alliancen mellem dig og din psykolog er afgørende for din proces og bedring uanset hvilke udfordringer, som du står overfor. Derfor hjælper vi dig med at finde den psykolog, som passer bedst til dig og dine udfordringer.”

Psykologhjælp hos We.Care ®

Vi tilbyder flere former for psykologhjælp alt efter hvad der passer bedst til din situation. Du skal dog tage det første valg om hvorvidt du ønsker at have dialogen over video, på skrift eller en kombination af begge.

Når du har sat ord på hvad du ønsker hjælp til – tildeler vi dig en af vores autoriserede psykolog, som passer bedst til dine behov. I aftaler derefter sammen, hvad det bedste forløb for dig er. Vi tager altid udgangspunkt i dig og du kan altid vælge at skifte løsning, hvis du finder ud af, at du har behov for flere eller færre konsultationer.

Det er hverken svært eller indviklet – men det er sikkert.

Når du har oprettet dig, får du adgang til vores sikre platform med din personlige profil. Det er her, vi tildeler dig din psykolog samt her du både booker tid, afholder videokonsultationer og skriver med din psykolog. 

Du kan også altid tage direkte kontakt til din personlige We.Care support, hvis du har spørgsmål til din løsning, forløbet mm. Hvis du har et behov for hjælp til det tekniske, hjælper vi dig selvfølgelig godt i gang, så du med ro i maven kan ringe op til psykologen ved den første samtale.

Videokonsultationerne minder om samtaler på Skype, Microsoft Teams og Facetime. En vigtig forskel er dog, at WeCare.Software er en GDPR-sikret platform, så din samtale med psykologen og din data både er sikret korrekt og krypteret. Der er derfor ingen, som kan lytte med eller kan få adgang til din data.

Prøv én videokonsultation
Pris: 875 kr.

Denne løsning er til dig, som ikke ved hvor mange konsultationer eller hvor langt et forløb du har brug for, og derfor gerne vil have fleksibiliteten til at købe dine konsultationer enkeltvis. Du har én klassisk videokonsultation med din psykolog på 50 minutter. Du aftaler selv tidspunktet for konsultationen med psykologen og booker aftalen på din profil.

Du kan løbende tilkøbe flere videokonsultationer, som det passer dig og det forløb, som du aftaler med din psykolog.

Det kan også være, at du i første konsultation finder frem til at et af vores andre forløb passer bedre til dig. Det at opleve bedring mentalt tager tid og vores erfaring er at mange oplever bedring over 4-6 konsultationer - dog alt afhængig af deres situation.

Skriftlig psykologhjælp
Pris: 875 kr./md.

Dette forløb er til dig, som gerne vil være i løbende skriftlig dialog med din psykolog via vores krypterede platform. Det kan være, at du finder det svært at tale højt om dine inderste tanker over video, men det kan også være, at du bare finder det mere fleksibelt at skrive, når det passer ind i din hverdag. Det kan også være, at du har et behov for at skrive dine tanker ned og hvad du gjorde i specifikke situationer i det øjeblik det sker og ud fra dette tale med din psykolog om dine oplevelser.

Det er et forløb, som kræver en del ressourcer/energi af dig, da du udelukkende skriver sammen med din psykolog. Forudsætningen er, at du er villig til at åbne dig op på skrift og holder gang i dialogen. Jeres skriftlige dialog foregår nemlig asynkront. Det betyder at psykologen svarer dig, når psykologen er online næste gang og senest inden for 24 timer på hverdage.

I starten er det en god idé at beskrive dig selv og din situation, dine udfordringer og hvad du har gjort før i tiden i forhold til det, som du søger hjælp til. I din skriftlige behandling er det generelt en god idé at skrive længere uddybende beskeder. Det gør at psykologen bedre kan hjælpe og rådgive dig. 

Forløbets varighed afhænger af hvilken problemstilling du kommer med, hvor længe problemet har eksisteret, i hvilket omfang du er belastet af det, og hvad målet med forløbet på den baggrund er.

Én månedlig videokonsultation og ubegrænset skrift
Pris: 1500 kr./md

Dette forløb er til dig, som ønsker at have dit psykologforløb som et månedligt abonnement, hvor du både har videokonsultationer og er i skriftlig dialog med din psykolog. 

I abonnementet har du én månedlig videokonsultation med din autoriserede psykolog. Derudover kan I løbende skrive sammen asynkront, som betyder at psykologen svarer dig næste gang psykologen er online og senest inden for 24 timer på hverdage. Det kan for eksempel være, at I skriver sammen om konkrete hjemmeopgaver eller øvelser mellem videokonsultationer, som du skriver opfølgende om til psykologen via platformen. Det kan også være, at du bare har behov for at skrive dine tanker ned og hvad du gjorde i specifikke situationer.

Du kan altid tilkøbe flere videokonsultationer i dette abonnement, hvis du eksempelvis ønsker flere videokonsultationer på én måned. 

Forløbets varighed afhænger af hvilken problemstilling du kommer med, hvor længe problemet har eksisteret, i hvilket omfang du er belastet af det og hvad målet med forløbet på den baggrund er. Bedring tager tid og derfor anbefaler vi, at du har flere videokonsultationer med din psykolog, så du opnår den ønskede mentale bedring. Ifølge forskningen når de fleste stor bedring på 5-6 konsultationer - dog alt afhængig af deres situation. 

We.Care ® 6 mdr. forløb
Pris: 7.000 Kr.

Dette er forløbet til dig, som ved at bedring tager tid og gerne vil sikre dig et længere psykologforløb over 6 måneder. Med We.Care ® 6 mdr. forløb har du 5 videokonsultationer + 1 opfølgningskonsultation til slut i forløbet. Du aftaler sammen med din psykolog hvornår de fem konsultationer skal være. Forskningen siger tydeligt, at de fleste når bedst bedring på 4-6 konsultationer og derfor tilbyder vi et samlet forløb, hvor du får de optimale forhold for bedring. Hvis du sammen med din psykolog finder ud af, at du vil have godt af et længere forløb eller flere konsultationer, kan du vælge at forlænge forløbet. 

Undervejs i dit forløb kan du udover de 5+1 konsultationer løbende skrive med din psykolog. Det kan være, hvis du lige har behov for at skrive en følelse eller en tanke ned om hjemmeopgaver eller øvelser, som du følger op på.

Udover videokonsultationer og skriftlig psykologisk rådgivning får du også adgang til et bibliotek af videoer og artikler om forskellige mentale tilstande, udfordringer og øvelser. Du kan til enhver tid se dette indhold.

I din første konsultation vil I sammen danne jer et overblik over din situation, dine udfordringer, og hvad der er vigtigst for dig at arbejde med først. Herfra ligger I sammen en plan over dit behandlingsforløb og din psykolog vil forklare dig om metoden han eller hun bruger i terapien. Sammen med din psykolog vil du typisk aftale datoer og tid for alle konsultationer i din første konsultation, så du sikre at få tider som passer bedst ind i din hverdag. 

Forløbsbeskrivelse

1. - 5. videokonsultation

1. Konsultation: Problemafklaring, motivation og introduktion til behandlingsforløb

Den første konsultation handler om at indkredse problemstillingerne, som du står overfor, din historie og motivation for at starte i forløbet. Du vil i samarbejde med psykologen finde ud af hvad, der er vigtigst for dig at arbejde med først, hvis du står overfor flere udfordringer eller har flere tilstande.

I den første konsultation vil psykologen også introducere dig til, hvordan psykologen arbejder i forhold til metode, og I vil sammen planlægge og tilrettelægge dit forløb. Vores psykologer er alle autoriserede og arbejder med forskellige evidensbaserede tilgange i terapien alt efter hvilken problemstilling du gerne vil have hjælp til. Det kan være Kognitiv adfærdsterapi, Acceptance and commitment terapi, Metakognitiv terapi, Narrativ terapi og så videre.

Til slut i konsultationen vil psykologen ofte give dig en opgave eller et område, som du skal løse eller fokusere på til jeres næste konsultation. Hvis det giver mening som en del af dit behandlingsforløb, vil du ofte få det i hver konsultation.

2. - 4. konsultation: Skræddersyet forløb der er tilpasset dine problemstillinger

I anden, tredje og fjerde konsultation vil du i hver konsultation starte med at følge op på den opgave eller det fokusområde, som I  talte om i sidste konsultation, og særligt hvordan du har brugt det i dagene siden sidst. 

Det er sjældent at to forløb ligner hinanden, og derfor er det også individuelt hvordan anden, tredje og fjerde konsultation forløber sig. Det afhænger af de problematikker eller den tilstand, som du får hjælp til.

5. konsultation: Plan for fremtiden

I den femte konsultation vil I lægge en plan for fremtiden, og hvordan du kan arbejde videre med de værktøjer, som du har lært gennem dit forløb. Hvis I finder frem til at det ville være bedst for din bedring, at du får flere konsultationer, vil I forlænge dit forløb. 

Det er individuelt, hvor mange konsultationer, der skal til alt efter udfordring eller tilstand. Mange oplever en bedring på et kortere forløb på 4-6 konsultationer, men en del har også brug for et længere forløb på flere konsultationer. Hvis der er tale om mere komplekse eller længerevarende problemstillinger, vil det ofte være nødvendigt med flere konsultationer - for at opnå en varig ændring og for at forebygge tilbagefald.

Skriftlig psykologhjælp

Til dig, der har det bedst med at formulere dig på skrift, og ønsker fuld fleksibilitet.

R

Skriv når det passer dig

R

Få svar inden for 24 timer alle hverdage

R

Mulighed for tilskud fra Sygeforsikring "danmark" på 90 kr./md.

R

Videokonsultationer kan tilkøbes

Skriv med din psykolog

875 kr./md.

(abonnement uden binding)

Prøv 1 konsultation

Til dig, der godt kunne tænke dig at prøve en enkelt konsultation til at begynde med.

R

50 minutters videokonsultation

R

Kontakt inden for 24 timer

R

Mulighed for tilskud fra Sygeforsikringen "danmark" (300 kr. for hver videokonsultation)

R

Flere konsultationer kan tilkøbes løbende

Tal med din psykolog

875 kr. per konsultation

(engangsbetaling)

Månedlig konsultation + ubegrænset skriftlig psykologhjælp

Til dig, der ønsker både en videokonsultation hver måned og at kunne skrive løbende med din personlige psykolog efter dit behov.

R

50 minutters videokonsultation hver måned

R

Skriv yderligere når det passer dig

R

Få svar inden for 24 timer alle hverdage

R

Flere konsultationer kan tilkøbes løbende

R

Mulighed for tilskud fra Sygeforsikringen "danmark" (390 kr. /md.)

Tal og skriv med din psykolog

1500 kr./md.

(abonnement uden binding)

We.Care ® 6 mdr. forløb

Til dig der ved, at bedring tager tid og gerne vil være sikker på et længere og grundigt forløb, hvor vi hjælper dig hele vejen igennem.

R

5 videokonsultationer á 50 min. fordelt over 6 mdr.

R

+ 1 opfølgningskonsultation til slut i forløbet

R

Vi hjælper dig med at få det optimale ud af dit forløb via supplerende videoer, guides og frivillige hjemmeøvelser.

R

Skriv yderligere, når det passer dig

R

Din psykolog svarer alle hverdage inden for 24 timer

R

Mulighed for tilskud fra Sygeforsikringen "danmark" (2.340 kr. for hele forløbet)

Tal og skriv med din psykolog

7.000 kr.

(engangsbetaling)

Skriftlig psykologhjælp

Til dig, der har det bedst med at formulere dig på skrift, og ønsker fuld fleksibilitet.

R

Skriv når det passer dig

R

Få svar inden for 24 timer alle hverdage

R

Mulighed for tilskud fra Sygeforsikring "danmark"
(90 kr./md.)

R

Videokonsultationer med den samme psykolog kan let tilkøbes senere, hvis du ønsker det.

Skriv med din psykolog

875 kr./md.

(Abonnement uden binding)

Prøv 1 konsultation

Til dig, der godt kunne tænke dig at prøve en enkelt konsultation til at begynde med.

R

50 minutters videokonsultation

R

Kontakt inden for 24 timer

R

Mulighed for tilskud fra Sygeforsikringen "danmark"
(300 kr. for hver videokonsultation)

R

Hvis du efter den første konsultation gerne vil fortsætte i en abonnementsløsning, kan du let gøre dette.

Tal med din psykolog

875 kr.

(Engangsbetaling)

Månedlig konsultation + ubegrænset skriftlig psykologhjælp

Til dig, der ønsker både 1 mnd. videokonsultation og at kunne skrive løbende med din personlige psykolog.

R

50 minutters videokonsultation hver måned

R

Skriv yderligere når det passer dig

R

Få svar inden for 24 timer alle hverdage

R

Adgang til supplerende videoer, guides og frivillige hjemmeøvelser.

R

Mulighed for tilskud fra Sygeforsikringen "danmark"
(390 kr. /md.)

Tal og skriv med din psykolog

1.500 kr./md.

(Abonnement uden binding)

We.Care ® 6 mdr. forløb

Til dig der ved, at bedring tager tid og gerne vil være sikker på et længere og grundigt forløb, hvor vi hjælper dig hele vejen igennem.

R

5 videokonsultationer á 50 min. fordelt over 6 mdr.

R

+ 1 opfølgningskonsultation til slut i forløbet

R

Vi hjælper dig med at få det optimale ud af dit forløb via supplerende videoer, guides og frivillige hjemmeøvelser.

R

Skriv yderligere, når det passer dig

R

Din psykolog svarer alle hverdage inden for 24 timer

R

Mulighed for tilskud fra Sygeforsikringen "danmark"
(2.340 kr. for hele forløbet)

Tal og skriv med din psykolog

7.000 kr.

(Engangsbetaling)

Hvad siger forskningen?

“Videokonsultationer er en veletableret og accepteret måde at lave psykologforløb på. Det gælder i forhold til effekten af forløbet og oplevelsen af, hvordan det er for dig som har brug for hjælp.”

Forskning viser, at du trygt kan mødes med din psykolog over video. Videokonsultationer er en veletableret og accepteret måde at lave psykologforløb på. Det gælder i forhold til effekten af forløbet og oplevelsen af, hvordan det er for dig, som har brug for hjælp.

Forskningsresultaterne af psykologhjælp over video til både depression og angst viser, at terapien har effekt på lignende niveau som ansigt-til-ansigt konsultationer eller gruppeterapi i praksissen, når psykologen bruger evidensbaserede metoder såsom kognitiv adfærdsterapi

Det betyder, at hvis du sidder og har brug for hjælp, kan sætte sig til rette foran din skærm i et stille, trygt rum derhjemme. Herfra kan du ringe til din psykolog over video og åbne op om det, der udfordrer dig.

Det hjælper vi blandt andet med

Depression

Angst

Stress

Parforhold

Om We.Care

Email: hello@we.care
Tlf +45 53 53 59 17
(Hverdage ml. 10-15)

Andresse:
We.Care
c/o Podimo
Gasværksvej 16, 4
1656 København V
Denmark

Om os | Jobs | Kontakt

Aftalevilkår, privatpolitik og databehandleraftale

Til pressen

Pressemeddelelser

Nyheder

Kontakt for pressen:
Tlf: +45 23 32 11 63 presse@we.care

For psykologer

Søger du et sikkert og GDPR-compliant værktøj til din psykologpraksis?
Se mere om softwaren til psykologer her

Er du interesseret i at blive psykolog hos We.Care?
Se jobopslaget her

Hvis du eller nogen anden er til skade for dig selv eller andre, bør du ikke bruge We.Care. Ring i stedet til Alarm 112 omgående.

Spørgsmål til We.Care?
Få personlig support