Angst: Hvorfor oplever flere og flere angst nu om dage?

Bekymrer du dig generelt meget i hverdagen? Bliver du ramt af en enorm uro i kroppen i nogle situationer? Eller undgår du specifikke steder, fordi du frygter dem? Det kan være tegn på angst.

Cirka 12 procent af os i Europa bliver ramt af angst i løbet af vores liv, hvilket svarer til cirka 400.000 danskere. Flere børn og unge får angstdiagnoser. og for nylig viste en undersøgelse, at antallet af diagnoser af enten angst eller depression blandt børn og unge er tredoblet over en tiårig periode. Men hvordan kan det være, at vi får angst, og hvorfor bliver angst mere udbredt? 

Hvis du selv har angst, skal du vide, at det godt kan blive bedre. Mange lærer at håndtere deres angst bedre, eller kommer over det. Du kan læse nogle råd til at håndtere og rumme angst nedenfor. 

Angst og frygt er normale reaktioner

Det er vigtigt at sige, at angst er én af de mest almindelige lidelser i Danmark. Vi kommer alle til at opleve både angst og frygt gennem livet, og det er helt normalt. Angst og frygt er naturlige reaktioner på situationer, som virker farlige eller truende. Men hvis angsten begynder at være invaliderende for din hverdag, er det vigtigt, at du tager det seriøst og søger hjælp. Det er vigtigt, så du kan leve dit liv og gøre de ting, som du gerne vil.  

Vi kan både frygte noget eller være angste for noget, men der er forskel på at være angst og frygt. Frygt er en reaktion til en opfattet trussel i nuet, hvor angst er mere fremtidsorienteret mod en forventet trussel, som muligvis kan komme i fremtiden.

Angst føles forskelligt

Følelsen af angst eller frygt kan være meget forskellig fra person til person. De mest typiske og i nogle tilfælde synlige tegn kan være: nervøsitet, uro i kroppen, ængstelige følelser, bekymringer, rysten, tendens til at svede, hjertebanken og trykken for brystet.

Der er flere former for angst, og du kan læse mere om de forskellige former for angst her

Hvorfor oplever flere angst?

For at svare på det spørgsmål bliver vi nødt til at se på, hvad der udløser angst. Der kan være mange årsager til, at flere oplever angst. Det kan tyde på, at angst kan være arveligt, og at vi derfor kan være genetisk disponerede for at udvikle angst. Det lader også til, at det kan spille ind, om vi oplever utrygge og uforudsigelige rammer som barn, der gør os nervøse. En tredje faktor kan være en konkret, ubehagelig oplevelse som for eksempel et trafikuheld, der gør os angste for at køre i bil. 

Det er altså en kombination af flere faktorer, der gør, at vi kan udvikle en angstdiagnose. Flere børn og unge får diagnosen angst i dag end tidligere. Det kan både skyldes, at vi er blevet bedre til at diagnosticere, og derfor er der flere som får diagnosen, men det kan også skyldes en ændring i vores måde at leve på. For eksempel oplever mange unge, at de er pressede under skole og uddannelse. 

Det er vigtigt at lære sin angst at kende, så du ved, hvad der udløser den, og hvad du kan gøre for at mindske den magt, som angsten kan have over én. 

6 gode råd til dig som har angst

1. Lær din angst at kende

Angst kan være enormt ubehagelig og altoverskyggende, men angst er ikke farligt. Det kan hjælpe dig at lære din angst bedre at kende. Hvornår oplever du, angsten kommer? Hvordan føles den? Er det i specifikke situationer, den opstår? Hvad var den første tanke? Handler bekymringerne om det samme tema?Hvad har du gjort for hjælpe dig selv, når det sker? 

Det sidste spørgsmål kan hjælpe dig til at prøve nye måder af, når du fornemmer, at angsten kommer – i stedet for at gøre det du plejer eller forsøge at undgå endnu et angstanfald, en situation eller store forsamlinger med mennesker. 

2. En tanke er bare en tanke

En tanke er bare en tanke. Hvem har bestemt, at lige netop den tanke ikke må være der, er dårlig eller betyder, at dårlige begivenheder følger. Det er den værdi, vi tillægger tanken, som gør, at vi behandler den som vigtig. Du har eksempelvis garanteret glemt alt om den tanke med at huske at tage skraldet ud, børste dine tænder, eller at gaven fra seneste fødselsdag var virkelig god.

3. Eksponering: udfordringer af din angst skridt for skridt

En af de mest effektive metoder til at behandle angst er eksponering. Eksponering betyder, at man udfordrer det, som man er angst for gradvist og lidt ad gangen. 

Sammen med en psykolog kan man lave et angst-hierarki. Det er en liste, der går fra, hvad man er mindst bange for, til hvad man er mest bange for. Herefter udfører man det, som man har skrevet på listen efter aftale med sin psykolog. 

4. Sørg for at passe dine sengetid

Søvn er en vigtig faktor for at have det godt mentalt generelt. Søvnen gør, at du er udhvilet og dermed bedre i stand til at håndtere de udfordringer, dagen bringer. 

Flere angstramte oplever, at det kan være svært at falde til ro om aftenen på grund af bekymringer, der ruller af sted som en lavine, når man ikke bliver forstyrret eller er fokuserer på noget. Det kan for nogen hjælpe at have en blok til at skrive bekymringerne ned ved siden af sengen. 

5. Tal med venner og familie om det

Fortæl om din angst til én af dine gode venner eller nogen i din familie. Angst er noget, mange kommer til at opleve gennem livet, og det kan være en stor lettelse at finde ud af, at du ikke er den eneste i din omgangskreds. Det gælder også for den, du deler det med, hvis han eller hun har haft angst tæt inde på livet selv. 

Det kan være grænseoverskridende at fortælle om, og man kan få tanker som “hvad vil de ikke tænke om mig?”. Men derfor er det stadig et godt skridt på vejen. Du åbner nemlig også op for, at dem som holder af dig, kan hjælpe dig. Og hvis det var din gode ven, der fortalte dig om sin angst, ville du garanteret ikke tøve et øjeblik med at støtte din ven og tilbyde din hjælp.

6. Søg professionel hjælp

Hæmmer angsten din hverdag i en grad, så den afholder dig fra at gøre de ting i livet, der er vigtige for dig? Det kunne være at finde dit dit drømmejob, tage en uddannelse, udføre en hobby eller at komme fra A til B. Så kan du få hjælp til at komme videre hos en psykolog og til at blive bedre til at leve med din angst. Du er ikke den eneste som har oplevet, at angsten tager overhånd – og ja, det kan godt blive anderledes.

Referencer

https://www.psykiatrifonden.dk/viden/fakta.aspx

Sundhedsstyrelsen (2017). Prævalens, incidens og aktivitet i sundhedsvæsenet for børn og unge med angst eller depression, ADHD og spiseforstyrrelse.

Læs mere om: Angst

klik her

Danmarks største online psykologpraksis

Depression

Angst

Stress

Parforhold

Sorg

Ensomhed

Selvværd

Og andet

Spørgsmål til We.Care?
Få personlig support