Autoriseret psykolog

Anne S.

Særlige ekspertområder:

Angst, depression, neurologi, hjerneskader og hjernerystelse, sygdom og mistrivsel, sorg og pårørende

Bred klinisk erfaring

Anne er uddannet fra Københavns Universitet og autoriseret psykolog med bred klinisk erfaring fra blandt andet egen private praksis. Det vil vil sige, at hun kan yde psykologhjælp til en bred vifte af psykologiske tilstande og problematikker såsom; angst, stress, depression, lavt selvværd, parforhold, sorg og tab, studierelaterede udfordringer, posttraumatisk stress, personlig udvikling mm.

Hvis du føler, at dine udfordringer ikke er dækket ind under disse områder, skal du vide, at Anne i alle situationer vil tage udgangspunkt i din specifikke problematik. Med faglige øjne kan hun hjælpe dig med at håndtere de tanker du har og den situation du står i, så du kan få dét forløb, der passer bedst til dine behov.

Udover en bred almen erfaring har Anne yderligere specialiseret sig inden for følgende områder:

Anne har ledige tider

Du behøver ingen henvisning

Kort om Anne S

Alder: 40 år

Erhvervserfaring:

Mangeårig erfaring fra Rehabiliterings- og neurologisk regi samt generel erfaring med pårørende til folk i psykisk mistrivsel eller med somatisk sygdom. Har arbejdet som selvstændig psykolog med egne klienter siden foråret 2019.

Uddannelse:
Uddannet Cand.Psych. på Københavns Universitet og Autoriseret psykolog fra 2010 (København, Center for Hjerneskade)

Kurser og efteruddannelse:
Metacognitive Therapy v. Adrian Wells, 2-årig efterudd. i Hannover
Div. kurser, supervision og efteruddannelse inden for det neuropsykologiske område

Metodisk tilgang: MCT -metakognitiv terapi, kognitiv adfærdsterapi og ACT (acceptance and commitment therapy)

Sprog: Psykologhjælp på dansk, tysk og engelsk

NB: Er det Anne, du specifikt ønsker at booke, skal du blot skrive det i kommentarfeltet, når du registrerer dig. Så vender vi tilbage til dig inden for 24 timer.

Angst og depression

“Vi kender alle til nedtrykthed og angst, som er helt naturlige følelser. Når vi taler om dem, som lidelser, så er det i situationer, hvor følelserne er vedvarende og måske ligefrem forhindrer dig i at gøre de ting, som du plejer at kunne i hverdagen. Måske har du bemærket, at du er begyndt at gruble mere, oftere bliver indfanget af dine egne negative tanker eller gør dig mange bekymringer, som du ikke kan slippe. At lide af angst og depression kan have den ekstra dimension, at man kan bliver bekymret for diagnosen i sig selv. Det kan have betydning for selvopfattelsen og éns identitetsoplevelse. I behandlingen af depression eller angst starter vi altid med en grundig samtale om dine symptomer og din generelle situation. Vi gennemgår sammen, hvad lidelserne repræsenterer, og hvordan den viser sig hos dig. Og så drøfter vi selvfølgelig dine ønsker til forløbet, og sammen laver vi en plan inden behandlingen går i gang.”

Sorg

“Sorg handler om vores følelsesmæssige reaktioner på irreversible tab. Sorgen kan være en reaktion på mange forhold. De fleste af os kender til sorgen i forbindelse med at en nærtstående dør, men sorgen kan også opstå i andre situationer fx efter et brudt parforhold, efter tab af førlighed eller lignende. Den kan også vise sig, når vi mister en fremtidsdrøm vi havde fx. ved uønsket barnløshed eller pludseligt indsættende alvorlig sygdom.”

“Når vi mister, ser vi pludseligt verden i et andet lys, måske som et mere usikkert sted. Måske rystes vores opfattelse af livet, måske ændrer vores idéer om fremtiden sig. Uanset, hvad der er sket, reagerer vi meget forskelligt på tab og sorg, og der findes ingen “rigtig” måde at sørge på. Som person bliver man måske ikke den samme igen, men der er håb for at livet kan blive bedre, også selvom man bærer på en stor sorg.”

Pårørende

Er du pårørende? Er du tæt på én der er ramt af fysisk eller psykisk sygdom eller mistrivsel? Så ved du, at det også påvirker de pårørende. Hvordan man bedst støtter én, der er syg eller ikke trives er sjældent klart fra dag ét. Det er ofte noget, som man lærer undervejs, og opgaven kan føles overvældende. Det er udfordrende at finde balancen mellem at hjælpe og støtte, samtidig med at man som pårørende respekterer den andens integritet og selvbestemmelse. For ikke at nævne, at huske på egen trivsel, og samle energi i en hverdag, som pludselig er mere travl og præget af bekymringer. I terapien kan vi ikke ændre på de svære livsforhold, som livet kan byde os. Men vi kan tale om, hvordan vi reagerer på dem, hvad det gør ved os, og hvordan vi stiller os bedst muligt i en ændret livssituation og i forholdet til den ramte.”

Hjerneskade og Hjernerystelser (Neurologi)

“Når du bliver ramt af en hjerneskade eller hjernerystelse, så kan det medføre krise- og sorgreaktioner, angst og depression. Mange oplever forandringer på enten et eller flere af disse områder; kognitivt, fysisk, energimæssigt, sprogligt og socialt. Man står pludselig i en ny virkelighed, hvor den umiddelbare glæde over at have overlevet en potentiel farlig situation, langsomt glider i baggrunden, imens man vender sin opmærksomhed mod, hvordan man skal klare sig i en ny hverdag med de begrænsninger, som skaden har medført. Også familieliv, parforhold og seksualitet er ofte påvirket.”

“Jeg har i mange år arbejdet i rehabiliteringsregi, hvor jeg har ydet støtte, rådgivning og terapi til mennesker ramt af hjerneskade eller hjernerystelse. Jeg har et indgående kendskab til kompleksiteten og samspillet mellem de følger skaden eller sygdommen kan have, og jeg ved at der er håb for et bedre liv, også selvom man skal gå igennem det med “ar på hjernen.”

Lidt om Annes behandling

“Jeg tilbyder først og fremmest kognitiv terapi. ‘Kognitiv’ har at gøre med, hvad vi tænker og hvordan vi tænker. Jeg tilbyder klassisk kognitiv terapi, hvor vi ser på hvordan tanker og følelser hænger sammen og påvirker din adfærd. Jeg tilbyder også metakognitiv terapi, hvor vi arbejder med at styrke din bevidsthed omkring bekymringer og grublerier og hvilke, tanker der er nyttige, at engagerere sig i. Grundlæggende er begge metoder, terapiformer som lærer dig strategier, metoder og færdigheder, der er hjælpsomme. Terapiformerne er evidensbaserede og bliver selvfølgelig altid tilpasset dit behov.”

Tag det første skridt sammen med os

Psykologhjælp over video

Videokonsultationerne foregår som en traditionel konsultation ansigt-til-ansigt live via web-kamera på din computer, tablet eller smartphone, som du kender det fra fx. Teams eller Zoom. Men det foregår via We.Cares egenudviklede krypterede og sikre løsning.

> Læs mere og se priser her

w

Skriftlig psykologhjælp

Den skriftlige psykologhjælp foregår ligesom på email, men over en krypteret og sikker platform. Du skriver præcis, når det passer dig, lige så ofte du har behov for det. Din psykolog svarer dig inden for 24 timer på hverdage.

> Læs mere og se priser her

Kontakt en psykolog med det samme

Hvad er online psykologhjælp?

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care